Sukututkimus

Sukututkimuksen käytännesäännöt

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on tarkastanut sukututkimuksen käytännesäännöt, jotka on laatinut Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä oli myös Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry:n ja Sukuseurojen Keskusliitto ry:n edustus.

Sukututkimuksen käytännesäännöt opastavat hyvään henkilötietojen käsittelyyn sukututkimuksen eri vaiheissa. Tarkoituksena on antaa sukututkijalle riittävät tiedot siitä, kuinka sukututkimuksessa sovelletaan henkilötietolakia, turvataan tutkimuskohteiden yksityisyyden suoja ja vältytään ongelmatilanteilta.

Käytännesäännöissä on kolme pääosaa: Henkilötietojen kerääminen, henkilötietojen tallentaminen sukututkimusrekisteriin ja henkilötietojen julkaiseminen. Käytännesäännöt korostavat kansalaisten perustuslaillista oikeutta määrätä itse henkilötietojensa käytöstä. Erityinen huomio kohdistuu elossa olevien arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallentamiseen - ilman henkilön nimenomaista lupaa tätä ei suositella.

Tutustu sukututkimuksen käytännesääntöihin

Tietosuoja-asetus koskee myös sukututkimusta 

Kaikkien kannattaa lukea Lyhyt yhteenveto tietosuoja-asetuksesta. Siinä kerrotaan lyhyesti asetuksen vaikutukset jokamiehen sukututkimukseen.

Suomen Sukututkimusseuran julkaisema tietosuojaohjeistus nimellä ”Vastuullinen henkilötietojen käsittely sukututki-
muksessa” on laaja kuvaus sukututkimuksen tietosuojasta, johon täytyy tutustua kaikkien, jotka julkaisevat sukututkimuksia kirjana tai sähköisessä muodossa perhepiirin ulkopuolisten luettaviksi. Tietosuojaohjeistuksessa tarkastellaan erilaisia sukututkimustilanteita
ja sitä, miten yleinen tietosuoja-asetus on niissä huomioitava. (Tietosuojaohjeistus)

Sukututkijoita:

Kari Hokkanen: Sääminki, Kerimäki, 
Kesälahti, Rantasalmi ja Joroinen 
hokkanka(at)gmail.com

Heikki Huttunen: Ylä-Savo ja Kuopion seutu sekä Pielavesi 
huttuset(at)saunalahti.fi

Kalervo Huttunen: Rautalampi ja Vesanto 
kalervo_huttunen(at)hotmail.com

Jouko Huttunen: Kajaani, Sotkamo, Paltamo 
jouko.huttunen(at)elisanet.fi

Seppo Huttunen: Juuka
seppo.huttunen2(at)lahdentietotupa.fi

Riitta Heikkurinen: Karttula
riitta.heikkurinen(at)gmail.com


GENI

Genistä on sekä maksuton että maksullinen Pro-versio. Maksuttomallakin versiolla selviää riittävän hyvin. Sillä pystyy rakentelemaan oman sukupuunsa sekä tekemään hakuja sen puitteissa. Toki voi tehdä hakuja myös koko tietokannasta, mutta sitä kautta ei pääse muihin kuin oman sukupuun henkilöiden tietoihin ja tietysti yhteistyökumppaneiden tietoihin. Jos haun jälkeen yrittää aukaista omien käyttöoikeuksien ulkopuolisen henkilön tiedot, niin näkyviin tulee Pro-version tilauslomake. Pro-versiossa kaikki Geni sisältämät tiedot ja tietojen hakuominaisuudet ovat suoraan käytettävissä. 

Maksuttomalla versiolla voi myös päästä tutkimaan koko tietokannan henkilöiden tietoja. Haku koko tietokannasta onnistuu kirjoittamalla selaimen hakuriville "Geni (Haettavan henkilön) etunimi sukunimi", toki voi olla myös patronyymi. Tätä kautta pääsee siis muidenkin, kuin omien käyttöoikeuksien mukaisten henkilöiden tietoihin. Tällöin voi tutkiskella ao henkilön sukupuuta ja siihen kuuluvien henkilöiden tietoja.  

Genissä on tällä hetkellä Huttusten suvut melko laajalti. Kari Hokkanen on ansiokkaasti vienyt usean sukuhaaran tiedot Geniin ja ohjannut muita Genin jäytössä. Toisin sanoen Huttusten suvut on kaikkein parhaiten ja laajimmin näkyvissä tällä hetkellä Genin sivuilla. Geniä voi käyttää hyväksi myös omiin sukututkimuksiin.

Geniä ei kannata pitää ainoana omien sukupuiden varastona.  On mielekästä kirjata omat tutkimustietonsa omaan sukututkimusohjelmaan, joka on vain omassa käytössä. Sieltä on hyvä sitten siirtää tietoja Geniin lähdetietoineen.

GENIN KÄYTTÖOHJE

Paljon Geni-ohjeita löytyy myös täältä https://www.geni.com/projects/Ohjeet-Suomi-ja-Karjala/44865

Ohjeen laatimisen jälkeen on Geniin tullut ainakin yksi muutos, jota jo käsiteltiin edellä olevassa kappaleessa. Aiemmin maksuttomallakin versiolla pääsi helposti Genin tietokannan kaikkiin tietoihin. Käyttöohje tullaan näiltä osin päivittämään. Ohje ei suinkaan ole täydellinen, vaan sitäkin pitää ajanmittaa täydennellä.

TEE OMA SUKUPUU GENILLÄ


Huttusten sukuseuran FACEBOOK-sivut

Liity Huttusten sukuseuran Facebook-sivuille. FB on oiva väline myös sukututkimuksen edistämiseen. Sitä kautta jokainen voi esittää kysymyksiä, kun omassa tutkimuksessa syntyy ongelmia ja täytyy etsiä 'kadonneita henkilöitä' tai tulkita epäselviä kirkonkirjoja. Rohkeasti vain kyselemään!

Sukuseurassa on useita sukututkimukseen hyvin perehtyneitä henkilöitä, jotka auttavat mielellään kaikkia avun tarvitsijoita.

Tästä mennään Facebookin Huttusten sukuseuran sivuille