Huttusten testaustarpeita

Huttusten DNA-testaustarpeet

Huttusten alkuvaiheiden tutkimusprojektin kannalta tarvitaan vielä lisää isälinjaisia DNA-näytteitä sukuhaaroista. Tämän hetken ongelmana on se, että monesta sukuhaarasta on vain yksi näyte ja useammassa tapauksessa juuri nuo kyseiset testitulokset eivät ole lainkaan linjassa muiden Huttusten tulosten kanssa. Tämän vuoksi tarvitaan varmistukset siitä, että ovatko nuo sukuhaarat todella ns. erillisiä omia Huttus-sukujaan, vai onko kysymys ainakin osassa tapauksia siitä, että testatun isälinjassa on jossain sukupolvessa ns. vieras isä.

Huttusten DNA-projektin ongelmakohdat ovat seuraavat:

·         Rantasalmen Huttuset eivät osu muihin Huttusten haaroihin. Testattuna on setä ja veljenpoika, jotka ovat keskenään samaa sukua, mutta yhteyttä muihin Huttusiin ei ole. Sukuhaara on asiakirjojen perusteella juonnettavissa 1550–1560-luvun taitteeseen. Y-DNA vie Rantasalmen Huttuset lähimmäs Kauppisten sukua. -> Tarvittaisiin verrokkinäyte nykyisiin testattuihin verraten mahdollisimman kaukaa haarautuvasta sukulinjasta.

·         Juvan Ollikkalan Huttuset pitäisi asiakirjojen perusteella olla samaa sukukantaa Juvan Rantuulta kuin Huttusten pääsuku eli Pohjois-Savon, Ylä-Savon ja Kainuun sukuhaarat. Ainoa DNA-tulos ei kuitenkaan osu Huttusiin, vaan lähimmäs Vihavaisen sukua. Tarvittaisiin ainakin toinen verrokkinäyte sukulinjasta, joka haarautuu mahdollisimman kaukaa nykyiseen testattuun verraten.

·         Liperin ja Juuan Huttusista on DNA-tulokset ja ne osuvat keskenään, mutta eivät muihin Huttusiin. Juuan osalta Ari ei ole saanut yhteyttä testattuun ja tietoa hänen isälinjastaan. Ainakin Juuan Huttusista tarvittaisiin toinen verrokkinäyte.

·         Anttolan Huttuset osoittautuivat myös erilliseksi omaksi Huttus-suvukseen, ainakin nykyisen testituloksen perusteella. Olisi oltava kuitenkin verrokkinäyte nykyiseen testattuun nähden mahdollisimman kaukaisesta haarasta, sillä yhden tuloksen perusteella on aina riski sille, ettei tulos edustakaan alkuperäistä isälinjaa.

·         Kainuun Huttusten testitulos olisi suositeltavaa päivittää BigY 700-tasolle.

Kannustaisinkin sukuseuramme jäseniä ottamaan DNA-testejä, jotta voisimme selvittää Huttusten sukuhaarojen väliset sukulaisuussuhteet ja tuntea alkuperämme.