Riihimäellä 30.1.2024

Minulla esitettiin, että kotisivuille olisi hyvä lisätä puheenjohtajan palsta. Niinpä ryhdyin sitä valmistelemaan. Palstalla on tarkoitus julkaista ajankohtaisia asioita. Tosin kyllä tänne varmastikin muitakin juttuja voi tulla.

Olemme innolla odotelleet, milloin Huttusten suvun tutkimusraportti saadaan valmiiksi ja painoon. Asiakirjatutkimukset ovat sujuneet hyvin ja meillä on jo tieto Huttusten eri sukuhaaroista. On löytynyt pääsukuhaarat. Kuitenkin osa sukuhaaroista jäi asiakirjatutkimuksen perusteella erillisiksi sukujuonteiksi. DNA-tutkimuksilla on joiltain osin pystytty löytämään sukuhaarojen yhteyksiä, mutta muutamissa sukuhaaroista on ollut puutteita testituloksista. 

Viime vuoden vuosikokouksessa päätettiin, että tutkimusraportti pitää saada valmiiksi niillä tiedoilla, jotka ovat käytettävissä.  Tutkijan pyrkimys on ollut laatia mahdollisimman luotettava ja kattava sukuselvitys, joten hän on yrittänyt myös asiakirjatutkimuksella korvata DNA-testien puutteita. Testituloksia ei kuitenkaan ole ollut käytettävissä riittävästi. DNA-testit olisivat varmin keino yhdistää eri sukuhaaroja toisiinsa. 

Huttusten sukuhaaroja on useita, joista jotkut eivät todennäköisesti liity toisiinsa muuten, kuin sukunimen perusteella. Mutta sekin on hyvä asia. Huttusia me ollaan kaikki tyynni.

Hallitus kokoontui 28.12.2023 ja siellä määritettiin, että tutkimusraportin on oltava valmiina 31.5.2024. Sen jälkeen alamme kilpailuttaa painotaloja. Näin ollen kirjat saadaan myyntiin todennäköisesti  kesäpäiville 2024. Hinta päätetään, kun kirja on valmis ja tiedetään kaikki tutkimus- ja kirjapainokustannukset.

Kunhan olemme pääseet tutustumaan sukuselvitykseen meille varmastikin selviää sukuhaarat, joissa on lisäselvitystarpeita. Mehän voimme tulevaisuudessa tarvittaessa tilata lisätutkimuksia, varsinkin jos saamme käyttöön tarvittavat DNA-testit. 

Rami