Kesäpäivät 2022 Kylpylähotelli Runnissa

Jäsenkirje 1/2022

Hyvää vuoden 2022 alkua Huttusten sukuseuran ja FaceBook-sivujen jäsenille sekä muillekin Huttusille ja Huttusten sukulaisille!

Tämä vuosi on Huttusten sukuseura ry:n 25-vuotisjuhlavuosi. 

Sukuseuran perustava kokous järjestettiin 11. elokuuta 1996 Savonlinnan Olavinlinnassa ja sukuseura merkittiin yhdistysrekisteriin 6. kesäkuuta 1997. Tämän vuoden Huttusten kesäpäivät ovat samalla Huttusten sukuseuran 25-vuotisjuhlatilaisuus. On siis aika kesäpäivillä muistella 25-vuotistaivalta.

Sukuseuran toimintavuosi 2021 oli erittäin onnistunut. Sukuseuran jäsenten määrä nousi kohisten 88:sta 143:en! Kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea teille jäsenet. Myös jäsenrekisterin siirtäminen Yhdistysavaimeen vaikutti tähän saavutukseen. Huttusten sukuseuran FaceBook-jäsenistön määrä nousi parillakymmenellä aina 183:een. Alkuvuosi valmisteltiin kotisivujen siirtoa yhdistysavaimeen. Uudet sivut otettiin käyttöön ennen kesän 2021 sukukokousta, mutta entisetkin sivut olivat käytettävissä lähes vuoden loppuun saakka. Yhdistysavaimen kotisivujen osoite on nyt vanha tuttu huttustensuku.fi. Tarinatori odottelee uusia tarinoita. Kaivelkaa niitä pöytälaatikoistanne ja ystäväpiiristänne sekä lähettäkää juttuja puheenjohtajalle.

Pääosin jäsenmäärän noususta johtuen sukuseuran talous on hyvässä kunnossa. Jäsenmaksujen tuotot ovat nousseet lähelle vuoden 2012 tasoa ollen 3200 €. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna on huimat 1380 €. Tuotemyynti tuotti 975 €, tosin tuoteostoja oli 1994,65 €:n edestä. Tuoteostojen nousu selittyy sillä, että myyntitoimintaa tehostettiin ja myyntiartikkeleiden määrää kasvatettiin. Myyntiin otettiin uudelleen vanhoja tuttuja artikkeleita. Isännänviiri ja pöytästandaari palautettiin myyntiluetteloon.

Tänä juhlavuonna meidän on kiitettävä kaikkia jäseniä sekä edellisiä hallituksia sukututkimuksen edistämisestä. Teidän työllänne on päästy tähän tilanteeseen. Tänä vuonna on syytä iloita myös siitä, että muutaman vuoden tutkimustyö on loppusuoralla ja Huttusten sukuhaarojen vaiheita alkaen noin vuodesta 1450 aina kirkonkirjojen alkamiseen saakka on selvitetty ja tietoa syvennetty. Tutkimusraportti valmistuu ennen Huttusten kesäpäiviä. Tutkimustulosten ja raportin esittely on varmasti kesäpäivien mielenkiintoisin tapahtuma.

Ensi kesänä päättyy nykyisen hallituksen toimikausi. Kiitos aktiivisesta toiminnasta hallituksen jäsenille. Olemme saaneet jotakin aikaankin. Hyvät Huttusten sukuseuran jäsenet, alkakaapa jo miettiä omia ehdokkaitanne hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi.

Kesäpäiville toivotetaan tervetulleiksi muitakin, kuin sukuseuran jäseniä. FaceBook-ryhmäläiset ovat tervetulleita mukaan. Tietysti toivomme näin kasvattavamme yhdistyksen jäsenmäärää.

Siis sydämellisesti tervetuloa runsaslukuisesti Huttusten kesäpäiville!

Lue kutsu tästä:  KUTSU HUTTUSTEN KESÄPÄIVILLE!